Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek /ÁSZF/ tartalmazza a Great Lengths Hungary Kft. (1012 Budapest, Mikó u. 3., Adószám: 23463398-2-41) által üzemeltetett https://fodraszbutorok.eu honlap használatára vonatkozó feltételeket. Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, ill. megrendeléssel automatikusan elfogadja. A Great Lengths Hungary Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A Weboldal az internet hálózatán a www.fodraszbutorok.eu URL alatt érhető el.

A Weboldal megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Weboldal és Felhasználó között.

A Felhasználó, mint a Weboldal használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem eszközölhet.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A szerződés nyelve magyar.

Tartalom:

 1. Cégadatok
 2. Regisztráció
 3. A felelősség korlátozása
 4. Garanciális feltételek
 5. Rendelési és Szállítási feltételek
 6. Szerzői jog
 7. Adatvédelem
 8. Panaszügyintézés

 1. Cégadatok 

Jelen online Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Weboldalon forgalmazott termékek értékesítője:

 • Cégnév: Great Lengths Hungary Kft.
 • Székhely: 1012 Budapest, Mikó u. 3.
 • Ügyfélszolgálat: 1012 Budapest, Mikó u. 3. (H-P 9:00-17:00)
 • Telefon: +36 70 631 4690
 • E-mail: info@fodraszbutorok.eu
 • Adószám: 23463398-2-41
 • Cégjegyzékszám: 13-09-156552
 • Bankszámlaszám: 12011148-01552212-00100003
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi cégbíróság
 • Adatkezelési szám: NAIH-101334/2016
 • Tárhely szolgáltató adatai: Webonic Kft – 8000 Székesfehérvár, Budai út 14. – support@webonic.hu

A Weboldalon kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

Az Great Lengths Hungary Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók a Weboldal felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lép

ést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Bármely Felhasználó, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.


 1. Regisztráció

A Weboldal tartalmának minden része elérhető bárki számára. Ha a Felhasználó regisztrálni kíván a Weboldalon, akkor a következő adatokat kell megadnia az Great Lengths Hungary Kft. részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával:

 • Név,
 • Email cím,
 • Cím
 • Telefonszám.

A regisztráció sikeréről a Great Lengths Hungary Kft e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a regisztráció sikeréről.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@fodraszbutorok.eu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Great Lengths Hungary Kft köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Great Lengths Hungary Kft-t.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek

A szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó azonosítására, valamint a számla kiállítására, ill. hírlevél küldése céljából kezeli a szolgáltató. Az adatok pontosítását a felhasználó e-mailen, telefonon keresztül kérheti a szolgáltatótól.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.


 1. A felelősség korlátozása

Great Lengths Hungary Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Great Lengths Hungary Kft nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

A Felhasználó felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalban történő közzétételéből eredő károkért. Great Lengths Hungary Kft ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden Felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Weboldal automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon Great Lengths Hungary Kft  tudomására jut, úgy Great Lengths Hungary Kft  jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén Great Lengths Hungary Kft  jogosult az adott Felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.


 1. Garanciális feltételek 

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően értékesítjük.

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk értékesített új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük!  A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

 • A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
 • A  nyugta vagy számla egy példánya, vagy
 • A cégünk által kiállított jótállási jegy

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjét szolgáltató nem tudja biztosítani

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

A garanciális ill. jótállási igényét az eredeti számlával és szabályosan kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.


 1. Rendelési és Szállítási feltételek 

Termékeink egyedi megrendelésre készülnek, így a gyártás megkezdése előtt minden esetben előleget kérünk, melynek mértéke a megrendelési ár 50%-a. Tehát weboldalunkon első körben egy megrendelést add le a kiválasztott termék gyártására.
Az előleg befizetése készpénzzel vagy utalással történhet melyről visszaigazolásként minden esetben előleg számlát állítunk ki, aminek értékét az áru átadásakor jóváírunk a vételi árból. 
Az előleg befizetése után elkezdjük a termék gyártását ami 20-30 napot vesz igénybe, egyedi kívánságok, kialakítások esetén 45 napot. Az befizetett előleg összegét foglalóként kezeljük, ami által a gyártás megkezdése után már nincs lehetőség annak visszafizetésére. Tehát amennyiben az előleg befizetése után lemondaná a megrendelését úgy abban az esetben az előleget összegéről is lemond.

A kiszállítás közösen egyeztetett időpontban történik. Minden bútort megrendelés alapján egyedileg gyártunk így a várható szállítási idő 35-40 nap, de egyedi kívánságok, kialakítások esetén ez az idő megnövekedhet amiről a megrendelőt előzetesen tájékoztatjuk. A kiszállítás Budapest területén díjmentes, de a telepítésnek a megrendelt árutól függően külön díja van. Budapest területén kívülre való szállításnak és telepítésnek külön díja van aminek mértéke a település helyétől és a megrendelt árutól függően változhat. Erről még megrendelés előtt telefonon vagy az info@fodraszbutorok.eu e-mail címen érdeklődhet. A szállítás díjáról még a szállítás megkezdése előtt értesítjük.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot telefon vagy e-mail útján a továbbiak egyeztetése érdekében.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén Great Lengths Hungary Kft.-t kártérítési kötelezettség nem terheli. 


 1. Szerzői jog

A Weboldal felületén található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül Great Lengths Hungary Kft  illetik meg. Különösen tilos a Weboldalból letöltött tartalmat átdolgozni, másolni, stb.  Great Lengths Hungary Kft  szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy Great Lengths Hungary Kft  kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Weboldal üzemeltetőjének.

Great Lengths Hungary Kft fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Weboldal nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy Felhasználó rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy Great Lengths Hungary Kft-t ért érdeksérelem esetén Great Lengths Hungary Kft  jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről Great Lengths Hungary Kft nem köteles értesíteni a Felhasználót.

A Weboldalra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. Great Lengths Hungary Kft  jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A Weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy Great Lengths Hungary Kft javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Great Lengths Hungary Kft  valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt az ghd Magyarország, a Weboldal hírnevének és érdekeinek.


 1. Adatvédelem

A weboldal használatát az Üzemeltető nem köti regisztrációhoz. A Weboldalon azonban lehetséges a regisztráció fodrászok számára, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A honlap Üzemeltetője tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlap több pontján történik információ/ adatgyűjtés. Termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, számlázási és postai cím – mindig az adat jogosultja általi megadás útján).

A holnap Szolgáltatója a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101334/2016.

Az 1992. évi LXIII. tv-nek megfelelően az Üzemeltető a Weboldalon történt megrendelés folyamán rögzített személyes adatokat

 • bizalmasan kezeli, és semmilyen célból nem adja ki harmadik fél számára.
 • kizárólag addig tárolja, amíg az adatok közlője adatainak törlését írásban nem kéri.
 • nem használja fel közvetlen üzletszerzést szolgáló reklámanyagok, ajánlatok, tájékoztatók küldésére. Kizárólag abban az esetben küld felhasználóinak és Felhasználóinak ilyen jellegű üzeneteket, amennyiben hírlevél küldésére elektronikus úton kifejezetten felhatalmazták (Hírlevélre jelentkezés). A  Weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Weboldal szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

A “cookie”-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot.

A “cookie” egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön.

Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra.

Jelen honlap üzemeltetője kijelenti, hogy 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz ügyfele adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében. A kezelt adatokról bővebben az adatvédelmi tájékoztatóban, ide kattintva informálódhat.


 1. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, levelezési cím megegyezik a 1. pontban rögzített Ügyfélszolgálati címével.

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban jelentheti be az Ügyfélszolgálaton. Írásban a weboldalunkon tudja megtenni.

Great Lengths Hungary Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja,  az írásbeli panaszra pedig a vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Great Lengths Hungary Kft.  a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Great Lengths Hungary Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Great Lengths Hungary Kft. és Felhasználó között esetlegesen fennálló Felhasználói jogvita a  tárgyalások során nem rendeződik, úgy az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a Felhasználóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

– Budapesti Békéltető Testület:

Székhelye:  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Felhasználónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.